image_pdf

Vernieuwers helpen hun gegevens te beschermen, te beheren en te benutten is de missie van Pure en de reden dat we zo snel zijn gegroeid. Vandaag delen we met trots nieuwe data over de prestaties van Pure: ons eerste rapport over milieu, maatschappij en goed bestuur.

Onze klanten en partners kiezen Pure op basis van vele factoren. We hebben in het verleden alles gekwantificeerd, van onze productprestaties tot de levenslange kostenbesparingen van onze Evergreen™-architectuur en zelfs de grootte van onze bedieningshandleiding (één tentkaart voor en achter).

Maar klanten, partners en belanghebbenden willen nu nog meer weten over hoe hun zakenpartners zelf zaken doen en hoe een bedrijf als Pure klanten in staat kan stellen hun eigen ESG-doelstellingen te bereiken. Ons rapport beschrijft onze prestaties en stelt toekomstige benchmarks vast op drie belangrijke gebieden: technologie, activiteiten en mensen. We begonnen dit proces met een onafhankelijke audit van elk aspect van ons bedrijf. Een van de meest opwindende bevindingen van deze materialiteitsbeoordeling is de mate waarin de producten van Pure de milieu-impact van onze klanten al verminderen bij het gebruik van onze producten.

In feite stelt Pure Storage bedrijven en organisaties momenteel in staat om het directe koolstofverbruik in hun dataopslagsystemen tot 80% te verminderen in vergelijking met concurrerende aanbiedingen en zelfs meer bij het vervangen van harde schijfoplossingen.

Pure richt zich consequent op wat juist is, zelfs als niemand kijkt. Onze producten bieden onze klanten al vele generaties lang steeds betere milieuvoordelen. We zullen deze mars voortzetten terwijl we nieuwe, toonaangevende verbintenissen aangaan om de uitstoot van broeikasgassen in onze producten en activiteiten te verminderen. Wij zijn eenvoudigweg de meest duurzame optie voor gegevensopslag in de sector, en wij zullen onze directe Scope 1-emissies, onze indirecte Scope 2-emissies en de Scope 3-broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van onze producten door onze klanten blijven verminderen.

Onze verbintenissen worden volledig beschreven in ons ESG-rapport. Onze huidige milieuprestaties zijn slechts een van de vele redenen waarom zoveel klanten geloven dat Pure Storage de beste keuze is om hun zakelijke uitdagingen aan te gaan.

Iedereen bij Pure Storage is trots op onze inspanningen om de wereld te verbeteren via onze technologie, activiteiten en mensen.