Pure Storage is verheugd aan te kondigen dat we onlangs onze eerste materialiteitsbeoordeling hebben afgerond. Uitgevoerd door een derde partij, helpt deze beoordeling bij het identificeren van onze belangrijkste prioriteitsgebieden op het snijvlak van betrokkenheid van belanghebbenden en zakelijk succes.

Op het gebied van duurzaamheid is een materialiteitsbeoordeling een formele oefening om belanghebbenden te betrekken en uit te zoeken hoe belangrijk specifieke milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG)  voor hen zijn. Meer dan 80% van de 250 grootste bedrijven ter wereld geven in hun verslaglegging al aan welke duurzaamheidskwesties belangrijk zijn.

Hoewel een materialiteitsbeoordeling vaak wordt beschouwd als de eerste stap in het ESG-traject van een onderneming, werken wij in werkelijkheid al enige tijd aan deze prioriteiten. Veel van deze prioriteiten zijn al verankerd in onze kernwaarden en bedrijfsstrategie. Dat is goed nieuws, want het betekent dat we de juiste teams, personen en strategieën al in ons dagelijks werk hebben ingebakken.

Onze belangrijkste prioriteitsgebieden zijn, in willekeurige volgorde:

  • Energie en klimaatverandering
  • Diversiteit, inclusie en saamhorigheid
  • Werving, behoud en ontwikkeling van talent
  • Ethische bedrijfspraktijken
  • Dataprotectie en privacy

Waarheen nu dan? Door deze hoofdprioriteiten vast te stellen, kunnen we onze programma’s gestroomlijnd houden en ons richten op de prioriteiten die voor onze belanghebbenden het belangrijkst zijn. Nu kunnen we nog meer doen om vooruitgang te boeken.

Hoe bevordert Pure ESG?

Energie en klimaatverandering

We zijn onlangs begonnen met een analyse van de koolstofvoetafdruk van Pure als bedrijf (Scopes 1, 2 en 3) en van ons product (LCA). We kunnen deze basislijn gebruiken om toekomstgerichte koolstofemissiedoelstellingen op te stellen en onze klanten de data te verstrekken die ze nodig hebben om hun eigen koolstofvoetafdruk te berekenen en te verminderen.

Meer informatie over de duurzame dataopslagstrategie van Pure >>

Diversiteit, inclusie en saamhorigheid (DIBS)

We hebben onlangs een hoofd DIBS aangenomen, die ons helpt om diversiteit, inclusie en saamhorigheid verder uit te bouwen in al onze business units. Daarnaast hebben we verschillende actieve ERG’s en affiniteitsgroepen die ons in staat stellen een gemeenschap op te bouwen, kritische feedback te krijgen en medewerkers en partners van Pure het gevoel te geven dat ze erbij horen.

Pure zet zich in om onze diversiteit te vergroten en de pijplijn van in aanmerking komend talent uit te breiden. Dit omvat stappen zoals het herformuleren van onze functiebeschrijvingen zodat een universitair diploma niet vereist is en het implementeren van een Returnship-programma dat meer vrouwen aanmoedigt om te solliciteren.

Daarnaast heeft onze Pure Good Foundation vorig jaar meer dan 1 miljoen dollar toegekend aan non-profits die met ons samenwerken om dit probleem op te lossen. We nemen ook stagiaires van deze organisaties aan.

Werving, behoud en ontwikkeling van talent

Er is een reden dat onze NPS-score 83,5 is en die reden is ons talent. Het werven en behouden van het beste talent in de branche is de kern van ons werk. Talent ontwikkelt onze innovatieve producten, creëert onze overtuigende merk- en marketingstrategie en gaat het veld in om met klanten samen te werken om de best mogelijke oplossing te bieden en hen op te volgen om succes te garanderen.

Wij streven ernaar dat talent aan te trekken en te behouden door ruime voordelen, groeimogelijkheden en een cultuur van evenwicht en inzet te bieden. Wij zijn gecertificeerd als een Great Place to Work en uitgeroepen tot een van Fortune‘s Best Large Workplaces in de Bay Area en Best Workplaces in Technology in 2020.

ESG en ethische bedrijfspraktijken

Pure heeft zich altijd ingezet om ethisch zaken te doen. Wij hebben ons verbonden tot de RBA-gedragscode en vragen onze leveranciers hetzelfde te doen. Wij nemen een aantal stappen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers en partners ethisch verantwoord te werk gaan, waaronder:

  • Alle medewerkers verklaren jaarlijks dat zij instemmen met de gedragscode van Pure en andere belangrijke beleidslijnen.
  • Alle medewerkers krijgen bij indiensttreding en daarna jaarlijks diverse trainingen over ethiek en naleving.
  • Het onderhouden van een hotline voor meldingen. Pure stimuleert actief een dialoog tussen medewerkers en het bedrijf over deze onderwerpen, onder meer door het onderhouden van een hotline waar mensen terecht kunnen met zorgen.
  • Het uitvoeren van snelle en grondige onderzoeken en herstel van gemeld wangedrag.
  • Het uitvoeren van due diligence op zakenpartners, met een aparte Partner Code of Conduct die alle zakenpartners moeten volgen als voorwaarde voor deelname aan het partnerprogramma van Pure.

Dataprotectie en privacy

Pure bewaart geen gevoelige klantgegevens, maar onze klanten wel. Het bouwen van producten die het hoogste niveau van beveiliging voor onze klanten mogelijk maken is van het grootste belang voor wat we doen. Wij blijven transparantie bieden over deze kwesties en hebben beleid en praktijken ingevoerd die gegevens veilig houden. Pure voldoet ook aan de richtlijnen en regels in elk land waar we zaken doen. Bekijk ons privacybeleid..

Dit is nog maar het begin!

Wij verheugen ons erop deze reis samen met u, onze belanghebbenden, te ondernemen en kijken ernaar uit om u op de hoogte te houden van deze prioriteiten en tegelijkertijd vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

image_pdf